Juhani Pallasmaa: Kohtaamisia

Juhani Pallasmaa: Kohtaamisia

Kohtaamisia koostuu Juhani Pallasmaan taide- ja arkkitehtuuriesseistä, joista useimmat ovat alkuaan eri puolilla maailmaa pidettyjä luentoja. Kirjoitukset muodostavat temaattisen läpileikkauksen hänen uudemmista teksteistään. Pääosa niistä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi, Kirsi Heininen-Blomstedtin kääntämänä. Teos julkaistaan ntamon ja Pro&Contra ry:n yhteistyön tuloksena ntamon P&C-kirjasarjassa.

Pallasmaa on eri taiteenalojen sekä taiteen ja tieteen välisen vuorovaikutuksen puolestapuhuja. Taiteen eksistentiaalinen sisältö, arkkitehtuurikokemuksen kehollisuus ja moniaistisuus, sekä atmosfäärin käsitteen ja ekologisesti kestävän arkkitehtuurin kriteerien kriittinen tarkastelu ovat kirjan keskeisiä teemoja. Kansainvälisesti liikkuvana opettajana ja suunnittelijana Pallasmaalla on kyky yhdistää näkökulmia laajasti. Nostaessaan esiin niin tekijän kuin kokemuksenkin kirjoitukset ovat tärkeä ja ajankohtainen kannanotto arkkitehtuurin ja taiteen keskusteluihin. Kohtaamisia tarjoaa esseitä kaikille, joita kiinnostavat arkkitehtuurin, miljöön, suunnittelun, taiteen ja taidekasvatuksen kysymykset.

”Vaikka arkkitehtuuria pidetään ensikädessä visuaalisena taiteenalana, kohtaamme tilat, paikat, rakennukset ja maiseman aina moniaistisesti. (…) kohtaamme sen samanaikaisesti kaikilla aisteillamme ja elämme sen osana eksistentiaalista maailmaamme, emme itsemme ulkopuolella olevana objektina tai kuvana.” – Esseestä “Aistien maisema”

Juhani Pallasmaa (s. 1936) on suomalainen arkkitehti. Hän on ollut taiteilijaprofessorina vuosina 1983–1988 ja toiminut Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorina 1992–1997. Pallasmaa on julkaissut lukuisia arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin teoriaa käsitteleviä kirjoituksia ja toiminut näyttelyarkkitehtina. Hänen töistään tunnetuimmat ovat Rovaniemen taidemuseo ja Suomen Ranskan-instituutin muutostyöt (1990, yhdessä Rolan Schweitzerin kanssa).

Pro&Contra perustettiin vuonna 2013 kirjakustannusprojektiksi tarkoituksena saattaa suomen kielelle muutama teos, jotka muutoin olisivat jääneet suomalaisen kustannuspolitiikan katveeseen. Vuonna 2014 projektia päätettiin jatkaan tamon kanssa jatkuvana Pro&Contran nimeä kantavana kirjasarjana.

Hinta
23,10 €

135×215 mm, 192 sivua, ISBN 978-952-215-557-3, paperikantinen; ntamo P&C -sarja. Ulkoasu Juhani Pallasmaa / Anna Kaila. Kannen kuva Juhani Pallasmaa, ovenvetimien mallikappaleita, 1995, valettua pronssia 1995 (kuva Rauno Träskelin). OVH eur 33,00; verkkohinta eur 23,10.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset