Jussi Kotkavirta: Tuhkaa ja timanttia I. Kirjoituksia filosofiasta ja psykoanalyysistä

Jussi Kotkavirta: Tuhkaa ja timanttia I. Kirjoituksia filosofiasta ja psykoanalyysistä

Teoksessa pohditaan monipuolisesti ja yleistajuisesti psykoanalyysiä: sen suhdetta filosofiaan, sen tieteenteoriaa, sitä koskevia eettisiä ja moraalisia kysymyksiä ja sen näkemyksiä noista kysymyksistä, ajan kokemista ja ymmärtämisen rajoja, homoseksuaalisuuden haasteita.

Jussi Kotkavirta on pitkään työskennellyt filosofian lehtorina ja professorina Jyväskylän yliopistossa. Nykyään hän työskentelee psykoanalyytikkona (IPA) yksityisvastaanotolla Helsingissä.

”Psykoanalyysi ei syntynyt filosofian piiristä, eikä filosofialla itse asiassa ollut kovin suurta roolia psykoanalyysin alkuvaiheissa. Freud kyllä opiskeli jonkin verran filosofiaa ja arvosti esimerkiksi Kantin, Schopenhauerin sekä Nietzschen ajattelua. Hän istui useamman vuoden Franz Brentanon seminaareissa, jotka luultavasti tekivät mahdolliseksi Freudin irtaantumisen kapeasti empiristisen neurotieteellisen ja psykologisen tutkimuksen sekä tiedekäsityksen piiristä. Freud pohti läpi koko tuotantonsa psykoanalyyttisen selittämisen ja tulkinnan sekä teorianmuodostuksen kysymyksiä osin myös filosofisesti kiinnostavalla tavalla. Samalla hän kuitenkin korosti psykoanalyysin sidosta empiriaan, sen tieteellisyyttä sekä periaatteellista eroa filosofiseen spekulaatioon nähden.”

Hinta
22,40 €

130x210 mm, 244 sivua, ISBN 978-952-215-624-2, paperikantinen. Taitto Make Copies, kansi ja vinjettikuvat Aura Kotkavirta. OVH eur 32,00; verkkohinta eur 22,40.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset