Sami Pihlström, OTA ELÄMÄ VAKAVASTI (2018)

Sami Pihlström, OTA ELÄMÄ VAKAVASTI (2018)

"Moraalista onnistumista ja menestystä korostava poseeraaminen voi pahimmillaan köyhdyttää ja rappeuttaa moraalista kieltä ja siten niitä moraalisen toiminnan ja arvioinnin käytäntöjä, joihin yksilöinä ja yhteisöinä osallistumme ja joita moraalikieltä käyttäen rakennamme ja ylläpidämme. Kielen köyhtymistä tapahtuu kaikkialla, niin konsulttihumpuukin täyttämässä yritysmaailmassa kuin
akateemisissa ympyröissäkin, ja sillä voi olla haitallisia vaikutuksia näiden käytäntöjen sisäisten päämäärien vakavaan tavoitteluun."


Kaikenlaiseen ihmisten yhteiseloon -– esimerkiksi työpaikoille, johtamiseen, koulutukseen ja opiskeluun, harrastus- ja järjestötoimintaan -– kaivataan nykyisin usein enemmän positiivista energiaa ja ”pöhinää”. Synkkämielisyyteen taipuvaista kehotetaan näkemään asioiden myönteiset puolet ja katsomaan maailmaa valoisammin. Kriitikkoa saatetaan syyttää ”ratkaisukeskeisyyden” puutteesta. Uusi asennehan voi muuttaa kaiken.

 

Ota elämä vakavasti opastaa elämän ongelmista hämmentynyttä päinvastaiseen suuntaan. Kirjan suosittelema ”negatiivinen ajattelu” keskittyy ihmiselämän mutkikkuuteen, epäonnistumisiin ja huoliin. Niiden vakavan ymmärtämisen myötä voidaan pyrkiä todelliseen myönteisyyteen, joka on paljon pysyvämpää kuin näennäisellä asenteenmuutoksella tuotettu pinnallinen positiivisuushehkutus. Rajallisuuden ja katoavaisuuden tunnustamisesta voi kasvaa syvempi käsitys elämän merkityksellisyydestä.

 

Teoksessa tarkastellaan monia perustavia elämänfilosofia kysymyksiä: moraalia, vastuuta, vapautta ja syyllisyyttä, kuolemaa ja elämän rajallisuutta, pahuutta ja kärsimystä, uskontoa, Jumalaa ja maailmankatsomuksellisen keskustelun luonnetta. Näitä ja monia niihin kytkeytyviä teemoja tutkivia pohdintoja yhdistää pyrkimys suhtautua elämään ja maailmaan täysipainoisesti –- vastahangassa aikamme viihteellistyneelle ja jopa lapsellistuvalle kulttuurille.

 

Ota elämä vakavasti perustuu akateemiseen filosofiseen työhön, mutta se on kirjoitettu laajaa lukijakuntaa silmällä pitäen, eikä se edellytä ennakkotietoja filosofiasta. Kirjan elämänfilosofiset mietteet on tarkoitettu kenelle tahansa elämäänsä vakavasti suhtautuvalle.

Professori Sami Pihlström on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia filosofeja.

Hinta
24,80 €

ntamo, Helsinki 2018. 125 x 185 mm, pehmeäkantinen, 276 s. ISBN 978-952-215-731-7. OVH 31 euroa, ntamo.net-hinta 24,80 euroa.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset