“Savukeitaan nuoret esseistit kirjoittavat kiinnostavinta, älyllisesti haastavinta, yhteiskuntafilosofisesti oivaltavinta kirjallisuutta, mitä Suomessa tällä hetkellä tehdään.” – Helsingin Sanomat