Jussi Kotkavirta (1954--2021)

Kirjoituksessa muistellaan Jussi Kotkavirtaa, filosofia ja psykoanalyytikkoa, rakasta ystävää ja kollegaa.

(Huomautus: Kirjoituksen suppeampi versio ilmestyi Helsingin Sanomat -palstoilla 2/vii/21 otsikkonaan ”Filosofisen ihmistutkimuksen kautta psykologiaan” ja rubriikitta HS:n verkossa samana päivänä; tuonkin kirjoituksen olimme laatineet neljän tekijän voimin, mutta lehden käytännön mukaisesti merkittiin meistä vain kolme sen allekirjoittajiksi)

Filosofi ja psykoterapeutti Jussi Kotkavirta kuoli syöpään Helsingissä 24. toukokuuta 2021. Hän oli 67-vuotias, syntynyt Lohjalla 6. helmikuuta 1954. Kaipaamaan jäivät vaimo, lapset, sukulaiset ja ystävät sekä maan julkinen ja ei-julkinen keskustelu.

Kotkavirta toimi Jyväskylän yliopiston filosofian professorina, kunnes kouluttautui psykoanalyytikoksi ja avasi vastaanoton Helsingissä 2010. Hän ehti vaikuttaa laajasti yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tutkimukseen ja keskusteluun Suomessa sekä myöhemmin terapeuttisen työn ymmärtämiseen ja harjoittamiseen.

Kansantaloustieteen opiskelijana Helsingin yliopistossa aloittanut Kotkavirta kirjoitti 80-luvun alussa gradunsa Tuotannon yleiset materiaaliset ehdot. Ekonomiakriittinen tarkastelu ja valmistui valtiotieteen kandidaatiksi. Vähitellen hän siirtyi filosofian pariin. Jyväskylän yliopistossa tehty jatkotutkimus Työ, moderni, siveellisyys johti yhteiskunnan lisensiaatin tutkintoon 1987. Jo ennen G. W. F. Hegeliin keskittyvää väitöskirjaansa Practical Philosophy and Modernity (1993) Kotkavirta oli tullut tutuksi laajalle lukevalle yleisölle. Hän oli viimeistellyt yleistajuiset mutta painokkaat toimitteet vaihtoehtoliikkeistä (Flower & Power. SYL 1982), moderni–postmoderni-kysymyksistä (Moderni/postmoderni. Lähtökohtia keskusteluun. Tutkijaliitto 1986/1989, yhdessä Esa Sirosen kanssa) ja kriittisen teorian vanhoista (Järjen kritiikki. Vastapaino 1991) ja uusista klassikoista (Jürgen Habermas, Järki ja kommunikaatio. Gaudeamus 1987) sekä Gilles Deleuzesta (Autiomaa. Gaudeamus 1992, yhdessä Keijo Rahkosen & Jussi Vähämäen kanssa).

Tohtorina hän jatkoi tästä paneutumalla muun muassa Hegelin oikeus- ja moraalifilosofiaan (Right, Morality and Ethical Life. Jyväskylän yliopisto 1997), T. W. Adornoon (toimite Konstellaatioita. Vastapaino 1999, yhdessä Ilona Reinersin kanssa), ’sosiaalisen todellisuuden’ teemoihin (tekstikooste On the Nature of Social and Institutional Reality. Jyväskylän yliopisto 2001, yhdessä Heikki Ikäheimon & Eerik Lagerspetzin kanssa) ja etiikan peruskysymyksiin (Moral Realism. SFY 2004, yhdessä Michael Quanten ja Juha Sihvolan kanssa). Muina aihepiireinä kiinnostivat esimerkiksi luonto (Luonnon luonto. Jyväskylän yliopisto 1996), ammattietiikka (Hyvä ammattilainen. Painatuskeskus 1995, yhdessä Juha Räikän & Seppo Sajaman kanssa), usko (kirjoituskoonnos Järki, usko, eettisyys. SoPhi 1997, yhdessä Jukka Keskitalon kanssa), luottamus (artikkelikokoelma Toivo ja luottamus epävarmuuksien maailmassa. Kampus 2000, yhdessä Arvi Tuomen kanssa) ja persoona (kokoomateokset Persoona. Minerva 2004, yhdessä Petteri Niemen kanssa, ja Persoonia vai ihmisiä. Gaudeamus 2007).

Tämä mittava luettelo muodostaa kuitenkin vain pienen osan kokonaistuotannosta. Kotkavirralta heltisi aikaa ja vaivaa monien lehtien ja kirjojen vahvistamiseen aina tyylikkäillä ja tietorikkailla alku- ja jälkiperäiskontribuutioillaan. Vuolas kiitollisuus ja peittelemätön ilo hänen aikaansaannoksistaan, yhteistoiminnastaan ja inhimillisestä vuorovaikutuksestaan leimaakin 60-vuotiaalle tehtyä peräti 826-sivuista juhlateosta Sisäisyys & suunnistautuminen (Toim. Arto Laitinen & Heikki Ikäheimo & co. SoPhi 2014). Omasta sosiaalistumisestaan tutkijaksi hän oli jo käyttänyt puheenvuoron yhteismuisteluksessa Miten meistä tuli filosofian tohtoreita (Toim. Markku Roinila. SFY 2010).

Kotkavirran ote filosofina oli ilmiöitä, käsitteitä tai ongelmia käytännöllisesti valaiseva ja pedagogisesti havainnollistava. Samalla hän oli hyvin tietoinen historiallisen perinteen vaikutuksesta ajatteluun. Nämä ansiot pääsivät hienosti oikeuksiinsa hänen laatimissaan filosofian oppikirjoissa (Ajatus. WSOY 1994–, yhdessä useiden muiden kanssa, ja Cogito. WSOY 2005–, yhdessä useiden muiden kanssa) ja kasvatusfilosofisissa töissä (esim. antologia Filosofia koulunpenkillä. Painatuskeskus 1995).

Opettajana Kotkavirta oli arvostettu ja pidetty. Muistamme hänet paneutuvan kannustavana ohjaajana ja kollegana, joka ei kaikessa lukeneisuudessaan ja älykkyydessään tehnyt itsestään numeroa. Hänestä saattoi välittyä ujo tai pidättyväinen vaikutelma, jonka takaa kuitenkin tulivat esiin lämmin huumorintaju ja kiinnostus maailmaan, kaikkeen etiikasta ja estetiikkaan. Jussin tavasta selvitellä ja puntaroida asioita saa hyvän käsityksen, kun katsoo hänen verkossa julkaistun keräilyä ja kaiken katoavuutta käsittelevän hienon esitelmänsä IHME-taidefestivaaleilta Vanhalla ylioppilastalolla maaliskuussa 2012.

Oppineen harrastuksia olivat maraton, kuntosali ja vasarointi. Myös hiihto maittoi.

Kotkavirta kertoi itse kulkeneensa filosofisen ihmistutkimuksen kautta psykologiaan. Hän kuvaili uuden koulutuksen ja työn taustoja näin: ”Voimistuvasti alkoi vaikuttaa siltä, että filosofian käsitteellinen tarkastelutapa on hankalasti yksipuolinen, turhan järkikeskeinen, staattinen, psykologisesti liian kapea ja myös epärealistinen.” Psykoanalyysista kiinnostumiseen vaikutti myös oma psykoanalyysi. ”Yhä enemmän psykologiset aihepiirit ja ilmiöt alkoivat kiinnostaa minua. Sen miettiminen, mitä psykoanalyysi oikeastaan on, mitä siinä tapahtuu ja miten sitä voisi käsitteellistää, tuli kiinnostukseni keskiöön.”

Luontevasti hän vaali poikkeuksellisia taitojaan myös ammattiauttajana, ihmisten elämänkysymysten kanssapohtijana. Analyytikkoyhteisössä Kotkavirrasta tuli rakastettu jäsen, joka auttoi kaikkia hyötymään kaksoisotteestaan: hän kirjoitti myös kirjan Tuhkaa ja timanttia (ntamo 2015) psykoanalyysin ja filosofian vastavuoroisuuksista. Samaa teemaa hän muunteli osuudessaan analyytikkojen Antologiaan (ntamo 2017, toim. Leena Klockars & Aira Laine). Psykologia-lehdessä kehutun Tuhkaa ja timantteja -teoksen jatko-osasta ehdittiin sopia, ja käsikirjoituskin valmistui lähes suunnitellussa laajuudessaan; kirja ilmestyy ntamolta lähitulevaisuudessa.

Meille Jussi Kotkavirta oli ystävä ja esikuva, kahdelle meistä myös opettaja. Hän oli utelias, tahdikas ja viisas ajattelija, jota emme unohda koskaan.

Heikki Ikäheimo
Arto Laitinen
Anna Lilja
Jarkko S. Tuusvuori

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Yleistä
www.ntamo.net on tarvepainojulkaisija ntamon verkkosivusto ja -kauppa. Kauppa toimittaa tilauksia Suomeen ja muualle Eurooppaan.

Toimitusaika
Useimmissa tapauksissa tilaus lähetetään tilaajalle tilauspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana päivänä. Jos tilattu kirja on käsivarastosta loppunut, se voidaan joutua tilaamaan Saksassa sijaitsevasta painosta, jolloin toimitusajaksi tulee 7—20 arkipäivää. Tällöin tilaajalle ilmoitetaan viiveestä ja hänellä on mahdollisuus perua tilaus, jos arvioitu toimitusaika ei vastaa hänen tarpeitaan.

Tilausvahvistus
Kun tilaus on vastaanotettu, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi. Säilytä tilausvahvistus siltä varalta, että sinun tarvitsee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Toimitustapa
Toimitustavat ovat kirje ja postipaketti tilauksen koosta riippuen. Kun tilaus on lähetetty, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Toimitusmaksut Suomeen
Toimitusmaksu Suomeen on eur 3,00 kun lähetyksen paino on enintään 1 kg; painavampien tilausten toimitusmaksu on eur 10,00.

Toimitusmaksu muualle Eurooppaan

Toimitusmaksu muualle Eurooppaan on eur 10,00 kun lähetyksen paino on enintään 1 kg; painavampien tilausten toimitusmaksu on eur 20,00.

*Maksutavat *
1. Pankkien verkkomaksut: Nordea, Osuuspankki, Aktia, Nooa, POP, Ålandsbanken, Tapiola Pankki, Neocard
2. Luottokortit: Mastercard, Visa, Visa Electron

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kokonaan tai osittain ennen sen toimittamista. Tuote on mahdollista palauttaa 14 vrk sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se on ollut vastaanotettaessa, käyttämätön ja myyntikelpoinen. Kirjan mukana on oltava tiedot tilauksesta, johon palautus kohdistuu, sekä verkkokaupassa maksetussa tilauksessa tilitiedot maksun palautusta varten.

Tekninen tuki
Kauppasovelluksen käyttöön liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info.ntamo@gmail.com.

Asiakaspalvelu
ntamo / Yargon
Suonionkatu 7 C 31
00530 Helsinki
+359-40-7358768
email: info.ntamo@gmail.com
alv.rek.