Julkaistu 14.11 2012

ntamo kehittää ja laajentaa Kirja kerrallaan -kustantamolta perimäänsä edustavaa näköispainosvalikoimaa: Maiju Lassilan (1915), Volter Kilven (1935) ja Karri Kokon (1982) teokset ovat nyt ehkä ajankohtaisempia kuin koskaan.

Maiju Lassila: Iivana (1915/2012)

Algot Tietäväisen (1868—1918) Maiju Lassilan nimellä vuonna 1915 julkaisema Iivana, alaotsikoltaan ajattomasti “Suomalainen venäläisen puhemiehenä”, on kansankuvaus, allegoria ja seikkailukertomus, jota samalla käy melkein lukea Lassilan muiden kansankuvausten parodiana. Iivanan päättömän jahkaileva dialogi ja jotenkin työläästi etenevä juoni tuovat paikoin mieleen myöhemmän absurdin teatterin.

Esittely ja myynti

Volter Kilpi: Suljetuilla porteilla (1939/2012)

Jos Volter Kilven (1874—1939) Alastalon salissa tuntuu pelottavalta urakalta, kannattaa ehkä ensin lukaista Suljetuilla porteilla, vuonna 1939 ilmestynyt, tekijänsä viimeiseksi jäänyt teos, jota voi pitää Kustavi-sarjan aforistisena kiteytymänä. Kilpi käy älykästä moraalista painia ennen kaikkea kristinuskon keskeisten opinkappaleiden ja olettamien kanssa ja tuntuu päätyvän aika lailla nietzscheläiseen myöntämisen filosofiaan: “Epäily on hakemista, ja ken hakee, hän ei kiellä; ihminen on elämää, ja ken elää, hän myöntää! (…) Kieltoa olen vain minä, turhuutta minä: kielto syö itsensä, purunansa turhuus!” Rytmisesti tietoinen kieli etenee laajoina proosamaininkeina, jotka väliin purkautuvat neli- tai viisipolviseen säemuotoon. Kilven aikanaan oudoksuttu syntaksi on 2000-luvun poetiikan valossa sekä ajatuksellisesti motivoitua että radikaalisuudessaan edelleenkin esimerkillistä.

Esittely ja myynti

Karri Kokko: Uno Boy (1982/2012)

2000-luvun runouteemme vahvasti vaikuttaneen ja ns. käsitteellisen kirjallisuuden näkyvimmäksi suomalaiseksi edustajaksi sanotun Karri Kokon esikoinen vuodelta 1982 on sarja “Lähtöjä”: irtiotto menneestä ja aavistus siitä, mikä on tulossa. “Voi, nouse pian, / niin lähetän sinua hakemaan / saat opettaa minua ennen / matkaani Jooniaan”. Uno Boyn näköispainos juhlistaa samalla Karri Kokon 30-vuotista taiteilijataipaletta.

Esittely ja myynti