Mikkonen & Hakala, METSÄLAMPI (2023)

Mikkonen & Hakala, METSÄLAMPI (2023)

Mikkonen & Hakala, METSÄLAMPI (2023)

Hinta 33,90 €

”Lammista puuttuu ihan perustieto.”

Näin toteaa pienvesien ja biodiversiteetin tutkija Jari Ilmonen. Häntä ja useita muita luonnontieteilijöitä on haastateltu tätä kirjaa varten, mutta kuultu on myös lukuisia ihmistieteiden asiantuntijoita ja lampien äärellä asuvia tai liikkuvia ihmisiä, samoin kuin perehdytty aiheesta käydyn keskustelun pitkään historiaan.

Lampi-Suomi on teoksen olennainen käsite ja ilmiöpiiri. Sillä on maan- ja vesitieteelliset sekä kulttuurihistorialliset ääriviivansa, mutta se on perimmältään mielenmaisema-alue, jolle ovat tunnusomaisia syvämietteiseksi ja haaveelliseksi saattavat tavallisesti hyvin pienet vesialtaat. Järvi-Suomesta poiketen se on tyypillisesti jäänyt vähälle puheelle ja sivuun niin tutkimuksesta kuin turismista.

Lampea on hankalaa ja lopulta toivotonta määritellä. Kaikki yritykset tässä ovat epäonnistuneet, eikä termiä voi kunnolla perustella kuin pragmaattisena ja hallinnollisena luokittelun apuvälineenä. Tieteen silmissä lampi on vain pieni järvi, ja yhdessä nämä niin kutsutut vakavedet muodostavat olennaisesti jakamattoman kokonaisuuden: itse asiassa monilla suurehkoilla niistä onkin ”-lampi”-päätteinen nimi ja useilla hyvinkin pienillä ”-järvi”-päätteinen. Myös suon tai allikon taikka lähteen erottaminen lammesta tapaa sujua vaivalloisesti, mitä niin ikään kuvastaa vanhan nimistön limittyneisyys.

Ja kuitenkin tämä luonnonmuodostuma tuntuu sitkeästi tähdentävän erityisyyttään. Valtaosa saloilla liikkujista tunnistaa kokemuksesta metsälammen, jota yhtä hyvin marjastajat, kalastajat ja muut kulkijat kuin myös sekä kirjailijat ja kuvataiteilijat että tieteilijät tavan takaa ovat lähestyneet ja edelleen kohtelevat erikoistapauksena.

Modernin limnologian perustaja sveitsiläinen François-Alphonse Forel (1841­--1912) näytti osaltaan suuntaa. Hän nimittäin toteaa laajaan ja syvään Genevejärveen keskittyvässä klassikkoteoksessaan Le Léman (1892­--1904), että olemuksellisia eroja ei vallitse järveksi (lac), lammeksi (étang) ja suoksi (marais) kutsuttujen ympäristötyyppien välillä ­– vain eritelläkseen ne samassa tiettyjen valo-, mitta- ja kasvustoehtojen perusteella.

Metsälampi mukautuu sekin järvi--lampi-jatkumoon mutta ei anna sen haitata lammen lampeuden monitahoista tutkailua. Ei nuoruuskaan ole vain ei-vielä-aikuisuutta, kirjassa todetaan ja jatketaan:

”[L]ammessa on aina jotain enemmän kuin järvessä: enemmän lumovoimaa, viehätystä, hykerryttävyyttä, noituutta; enemmän salamielisyyttä ja mystillistä maan ja veden rajaa.”

Siksi nämä kiehtovat vetemme ansaitsevat oman kirjansa. Lampi-Suomi saa tässä upeasti kuvitetussa teoksessa pitkään kaivatun yleisesityksensä ja näkemyksekkään pohdintansa. Ilmosen lisäksi ääneen pääsevät esimerkiksi lingvistit Terhi Ainiala, Kaisa Häkkinen ja Taarna Valtonen, taidehistorioitsija Ville Lukkarinen, hydrobiologi Suvi Mäkelä, limnologi Kari-Matti Vuori, geologi Kaisa-Maria Remes, hydrologi Esko Kuusisto, iktyologi Markku Varjo sekä kaakkurirengastaja Tuula Kyllönen, pienvesikalastaja Heikki Koponen, lampiuimari Niina Sorsa, urheilusukeltaja Vesa Tikkanen ja luontokuvaaja Ilpo Aalto sekä isäntä Olli Leinonen, emäntä Eeva Vitikainen ja monet muut lammista tietävät.

Metsälampi evästää lukijoita tutustumaan usein yllättävänkin hienoihin lähilampiin. Niillä on arvaamatonta kykyä ravita sielua ja ruumista.


Kirjan tekstin laatinut Jukka Mikkonen on Mikkelin Otavassa asuva tutkija ja kirjoittaja. Tällä hetkellä hän tarkastelee ympäristönsuojelun esteettisiä ja filosofisia kysymyksiä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella. Mikkonen on kirjoittanut teokset The Cognitive Value of Philosophical Fiction (Bloomsbury 2013), Metsäpolun filosofiaa (niin & näin 2017) ja Philosophy, Literature, and Understanding (Bloomsbury 2021).

Kirjan valokuvittanut Harri Hakala on juvalainen kestävyysasiantuntija. Hän on työskennellyt muun muassa ympäristöalan yliopisto-opetuksessa, kestävän maa- ja elintarviketalouden kehittämisessä ja ilmastokoordinaattorina. Hakala on kirjoittanut kirjan Ympäristön tila ja suojelu Suomessa (Gaudeamus 2003/2008) yhdessä Jari Lyytimäen (Välimäen) kanssa. Nykyisin hän koordinoi Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa alueen ELY-keskusten kanssa.

Kirjan kuvitusta on valikoiman verran tarjolla täällä -- valokuvia saa vapaasti käyttää kirjan arvioinnin tai esittelyn yhteydessä kuvaajatiedot (Harri Hakala) ja lähteen (Mikkonen & Hakala, Metsälampi. ntamo, Helsinki 2023, kirjan kuvitusta) mainiten. Lisäkuvien tarpeesta pyydetään ottamaan yhteyttä ntamoon.


”Kerrassaan erinomainen.”
Yrjö Haila, zoologi, ekologi ja Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan emeritusprofessori

”Huikean tarkkaa työtä -- luovuutta pursuaa alusta loppuun!”
Esko Kuusisto, suomalaisen hydrologian grand old man


"Tässä vaikuttaa olevan lammista kaikki. Tulee mieleen omat lampikokemukset, jotka ovat usein eräretkien parhaita hetkiä."
Toimittaja-kirjailija Pekka Juntti Facebookissa 29/vi/23

"Suomalaiset metsälammet ovat saaneet viimein arvoisensa kirjan[.] [...] [K]eskeisintä kirjassa [...] mielestäni on sen esiin tuominen, mitä lammet ovat meille suomalaisille merkinneet. [...] Metsälampi [...] toimii lukuteoksena, mutta on myös nautittavaa selailtavaa monipuolisen ja laadukkaan [...] upean, taiteellisuuteen asti yltävän [...] kuvituksensa ansiosta. Lukijansa se saattaa houkuttaa lähtemään korpiin ja rämeille samoilemaan sekä viehättäviä erämaisia lampia etsimään ja löytämään."
Ismo Malin, Vapaa-ajan kalastaja 4/23

"Hienosti kuvitettu kirja lähestyy aihettaan kiitettävän monipuolisesti maantieteen, biologian, metsänhoidon, historian, kansanperinteen, kalastuksen, kuvataiteen ja kirjallisuuden kautta. Metsälammen tummavetinen brändi ei ole yhtä arvostettu kuin järvien, mutta lammet ovat tärkeä osa suomalaista lähiluontoa."
Mari Ikonen, Aarre 7/23

"Paljolti kansanperinteeseen nojaakin uutta näkökulmaa hakeva Jukka Mikkosen ja Harri Hakalan poikkeuksellisen hienosti kuvitettu tietokirja Metsälampi. Itseäni vielä mytologiaakin enemmän kiinnostavaa hyvää luonnontiedettäkään ei ole kirjassa unohdettu. Lopputulos on mainion poikkitieteellinen, muttei pelkästään tieteellinen, vaan myös pohdiskelullinen ja arkifilosofisen rento."
Hannu Lauerma, Apu 2/ix/23

"[K]attava tietoteos suomalaisesta metsälammesta. [...] Metsälampi on alallaan historiallinen teos. Ensinnäkin se on ensimmäinen kirjan mittaan kasvatettu esitys lampiluonnosta luonnontieteellisestä näkökulmasta. Toiseksi kirjassa valotetaan kattavasti ja rikkain siteerauksin sitä, miten vahvasti lammet esiintyvät suomalaisessa kirjallisuudessa. Pienten ja mustien metsälampien hämyinen tunnelma on kiihottanut monen kirjailijan mielikuvitusta ja kansantarustossakin lammista löytyy monesti kaikenlaista jännittävää ja vaarallista. [...] Kirj[assa on] upea kuvitus."
Anssi Mehtälä, Mikkelin Kaupunkilehti 13/ix/23

"Tämä on kirja, joka avasi silmät. Suomessa on arviolta 200 000 lampea, mutta ne jäävät helposti huomaamatta. [...] [L]ampi on jäänyt modernilla ajalla osaksi hyödytöntä luontoa. [...] Mikkosen teksti on rikasta, selkeää ja täsmällistä. Mikkonen on hyödyntänyt monipuolisesti karttoja, tieto- ja kaunokirjallisuutta, arkistoja ja haastatteluita. Lampia tarkastellaan monesta kulmasta, esimerkiksi hydrologian, nimistön, kansallisromantiikan ja eliöstön kannalta. [...] Hakalan monipuoliset valokuvat täydentävät kuvaa lammista vesinä, jotka houkuttelevat tutkimusretkille, mutta joista on vaikea saada otetta. Lampi jää kesyttömäksi ja salaperäiseksi, vaikka niistä kertova kirja kelpaisi tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaaksi."
Topi Linjama, Elonkehä 3/23

"Suomalaiseen luontoon olennaisesti kuuluvat lammet ovat [...] vähemmälle huomiolle [järviin, jokiin ja merialueisiin keskittyvissä maamme vesiluontoa käsittelevissä kirjoissa]. [...] Kirja avaa lukijalle oivallisesti lampien moniulotteista merkitystä. Kirjassa esitellään kiitettävästi lampien historiaa. [...] Lampien suojelutilanne ja -tarpeet on muistettu ottaa mukaan. [...] Hakalan mielenkiintoiset ja monipuoliset valokuvat olisivat kaivanneet muutamaa selittävää sanaa. [...] [T]ietoa kirja on tulvillaan ja lukijan lampitietous lisääntyy aivan varmasti. Kirjan tekijät ja kustantaja ansaitsevat suuren kiitoksen maamme lampien esille ottamisesta. Toivottavasti erityisesti vesiluonnostamme kiinnostuneet löytävät Metsälammen. Kaiken kaikkiaan mukava ja antoisa lukukokemus."
Pentti Forss, Ympäristö ja Terveys 6/23

"Martta suosittelee: Lumoavat lammet. Elämyksellinen retki salaperäisille ja viehättäville vesialuielle, joilla vesijetit ja muskeliveneet eivät pörrää. Teksti pyörteilee luontohavainnoissa ja tilastoissa, kirjallisuudessa ja kielessä, biologiassa ja historiassa, kuvat kuljettavat luonnontilaisiin maisemiin kaikkina vuodenaikoina."
Martat 5/23

"Kuukauden kirja [...] [T]eemojen moninaisuuden ymmärtää, kun näkee, kuinka vähän lammista oikeastaan tiedetään. [...] Tekee mieli pysähtyä katsomaan lammen tyyntä pintaa ja pehmeitä rantoja, ja ehkä kahlata varovasti uimaan sen tummaan veteen."
Suomen Luonto 9/23


Toimituskulut

Postitse Suomeen (kirje / paketti)
10,00 €
Toimitusaika 7-10 päivää.

Tilauksesi tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.

Jukka Mikkonen & Harri Hakala, Metsälampi. ntamo, Helsinki 2023. 210 x 210 mm, kovakantinen, värikuvitettu, 340 s. ISBN 978-952-215-885-7. Ulkoasu & taitto Marjaana Kovanen. Kannen kuva Harri Hakala. OVH 45,00 euroa, ntamo.net-hinta 34,90 euroa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Yleistä
www.ntamo.net on tarvepainojulkaisija ntamon verkkosivusto ja -kauppa. Kauppa toimittaa tilauksia Suomeen ja muualle Eurooppaan.

Toimitusaika
Useimmissa tapauksissa tilaus lähetetään tilaajalle tilauspäivänä tai viimeistään sitä seuraavana päivänä. Jos tilattu kirja on käsivarastosta loppunut, se voidaan joutua tilaamaan Saksassa sijaitsevasta painosta, jolloin toimitusajaksi tulee 7—20 arkipäivää. Tällöin tilaajalle ilmoitetaan viiveestä ja hänellä on mahdollisuus perua tilaus, jos arvioitu toimitusaika ei vastaa hänen tarpeitaan.

Tilausvahvistus
Kun tilaus on vastaanotettu, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi. Säilytä tilausvahvistus siltä varalta, että sinun tarvitsee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun.

Toimitustapa
Toimitustavat ovat kirje ja postipaketti tilauksen koosta riippuen. Kun tilaus on lähetetty, saat siitä vahvistuksen sähköpostiisi.

Toimitusmaksut Suomeen
Toimitusmaksu Suomeen on eur 3,00 kun lähetyksen paino on enintään 1 kg; painavampien tilausten toimitusmaksu on eur 10,00.

Toimitusmaksu muualle Eurooppaan

Toimitusmaksu muualle Eurooppaan on eur 10,00 kun lähetyksen paino on enintään 1 kg; painavampien tilausten toimitusmaksu on eur 20,00.

*Maksutavat *
1. Pankkien verkkomaksut: Nordea, Osuuspankki, Aktia, Nooa, POP, Ålandsbanken, Tapiola Pankki, Neocard
2. Luottokortit: Mastercard, Visa, Visa Electron

Palautusoikeus ja tilauksen peruutus
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa kokonaan tai osittain ennen sen toimittamista. Tuote on mahdollista palauttaa 14 vrk sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se on ollut vastaanotettaessa, käyttämätön ja myyntikelpoinen. Kirjan mukana on oltava tiedot tilauksesta, johon palautus kohdistuu, sekä verkkokaupassa maksetussa tilauksessa tilitiedot maksun palautusta varten.

Tekninen tuki
Kauppasovelluksen käyttöön liittyvissä ongelmissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info.ntamo@gmail.com.

Asiakaspalvelu
ntamo / Yargon
Suonionkatu 7 C 31
00530 Helsinki
+359-40-7358768
email: info.ntamo@gmail.com
alv.rek.