Karri Kokko: Varjofinlandia

Karri Kokko: Varjofinlandia

Varjofinlandia on Karri Kokon kollaasi nettipäiväkirjoista keväältä 2005. Sen kuutisenkymmentä sivua proosamuodossa etenevää runoa ovat puhutteleva kuva suomalaisesta ahdistuksesta Anno Domini 2005. Varjofinlandia problematisoi vakiintuneita käsityksiä runollisen merkityksen muodostumisesta ja asettuu osaksi suomalaisen runouden perinnettä, jossa "soitto on suruista tehty". Jälkisanat Leevi Lehto. "Tämä on nyt lopun alkua. […] Minunkin pitäisi lopettaa ennen kuin aloitankaan."


"Menestyksekkäin Kokon kirjoista on suomalaisten masennusta käsitellyt Varjofinlandia (2005), jonka helsinkiläinen Koko-teatteri sovitti hiljattain näytelmäksi."
Esa Mäkijärvi, Image (2011)

"Mutta mitä tarkoitetaan, kun puhutaan kirjallisista kuraattoreista nykykirjallisuudessa? Onko kirjallinen kuraattori korvaamassa perinteiset käsitykset siitä, kuka ja mikä kirjailija on?
Rautaisannos tietoa kirjallisista kuraattoreista saatiin'”Taide, tekijyyden muutos ja tekijänoikeus' -projektin maaliskuisessa seminaarissa, kun projektin ensimmäiseksi vierailijaluennoitsijaksi saapui mediakulttuurin dosentti Hanna Kuusela, joka työskentelee mediatutkimuksen vs. yliopistonlehtorina Turun yliopistossa. Tämänhetkisessä projektissaan Kuusela on perehtynyt erityisesti kollektiivisen kirjoittamisen käytänteisiin. [...]

Kuuselan mukaan kirjallinen kuratointi on mahdollista jakaa kahteen eri muotoon. Ensinnäkin kirjalliset kuraattorit voivat toimia ns. joukkoistettujen hankkeiden (crowd sourcing, crowdsourcing works of fiction) johtohahmoina. Toisekseen kirjallinen kuraattori voi toimia appropriaatioiden tekijänä. Jälkimmäisessä tapauksessa kyse on kuraattorista, joka valikoi olemassa olevasta, muiden tekemästä materiaalista oman kirjallisen teoksensa. [...]
Kirjallisen kuratoinnin toisessa muodossa [...] kirjailijat toimivat appropriaatioiden tekijöinä. He valitsevat muiden tekemästä materiaalista oman uuden teoksensa. Tällaisista esimerkkeinä Kuusela käsitteli mm. Virpi Alasen, Karri Kokon ja Jonathan Safran Foerin tuotantoa. Hyvä esimerkki kirjallisesta kuraattorista on Karri Kokko, joka Varjofinlandia-teokseensa keräsi internet-materiaalista kollaasin masennusta käsittelevistä teksteistä. Kokko on kuraattori, sillä hän valikoi olevan materiaalin pohjalta tietoisesti, harkitusti uuden materiaalin. Juuri tietoisen toiminnan ansiosta taiteilijaa voidaan kutsua kuraattoriksi, jonka toimintaa määrittää taiteellinen päämäärätietoisuus."
Outi Oja, Ovatko kirjalliset kuraattorit korvaamassa kirjailijan? (2016)
http://blogs.helsinki.fi/taide...

"[V]uosikymmenensä keskeisiä avauksia."
Riikka Simpura, Kiiltomato 27/vi/18

Hinta
13,28 €

ntamo, Helsinki 2012; alun perin: poEsia / Kirja kerrallaan 2005. 120 × 180 mm, 64 s., paperikantinen. ISBN 978-952-215-214-5. Kansi Karri Kokko, Ulkoasu Jukka-Pekka Kervinen. OVH 16,60 euroa, ntamo.net-hinta 13,28 euroa.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset