Gunnar Landtman, SAMHÄLLSKLASSERNAS UPPKOMST (1916/2018)

Gunnar Landtman, SAMHÄLLSKLASSERNAS UPPKOMST (1916/2018)

”Alla människor äro lika. Endast i de utvecklade samhällena härska vissa, medan andra äro underkastade deras förtryck. Men för naturmänniskorna skulle man till och med ha svårt att klargöra, vad som menas med tjänstskyldighet och herravälde.”

 

Gunnar Landtman (1878-–1940) var en professor i filosofi och en fälterfaren socialantropolog. Med studierna i Helsingfors, LSE, Oxford, Cambridge och Berlin, samt genom expeditionerna till Nya Guinea, var han en utpräglat kosmopolitisk forskare. Landtman hade också en vass penna: han publicerade mängder med populära reseskildringar och tidningsuppsatser.

 

Klassåtskillnaden och sociala ojämlikheten var den centrala frågan för honom. Genom The Primary Causes of Social Inequality (1909) och The Origin of the Inequality of the Social Classes (1938) blev Landtman en av de främsta auktoriteterna på området. Vetenskapare så som Bronislaw Malinowski (1884–-1942), Stanislaw Ossowski (1897–-1967), Donald Drew Egbert (1902-–1973), Stow Persons (1913-–1973), Robert A. Dahl (1915-–2014) och Charles E. Lindblom (f. 1917) har alla hållit hans arbete i aktning, precis som också samtida skribenter som Robert Corfe har gjort.  

 

I Samhällsklassernas uppkomst tar Landtman Rousseau som utgångspunkt och bjuder läsaren på ett intellektuellt äventyr genom en av de allra viktigaste frågorna som vi som människor ställs inför.

 


Hinta
24,00 €

ntamo-eftertryck (2018) av originalet publicerat av Åbo Akademi & Schildts Förlag, Borgå 1916. 356 s., inbunden. ISBN 978-952-215-678-5. 145 x 225 mm. Omslag Göran de Kopior. Rekommenderat pris e 31; ntamo.netpris e 24.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset