Juhani Pallasmaa, KOHTAAMISIA (2014)

Juhani Pallasmaa, KOHTAAMISIA (2014)

Kohtaamisia koostuu Juhani Pallasmaan taide- ja arkkitehtuuriesseistä, joista useimmat ovat alkuaan eri puolilla maailmaa pidettyjä luentoja. Kirjoitukset muodostavat temaattisen läpileikkauksen hänen uudemmista teksteistään. Pääosa niistä julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa suomeksi, Kirsi Heininen-Blomstedtin kääntämänä. Teos julkaistaan ntamon ja Pro&Contra ry:n yhteistyön tuloksena ntamon P&C-kirjasarjassa.

Pallasmaa on eri taiteenalojen sekä taiteen ja tieteen välisen vuorovaikutuksen puolestapuhuja. Taiteen eksistentiaalinen sisältö, arkkitehtuurikokemuksen kehollisuus ja moniaistisuus sekä atmosfäärin käsitteen ja ekologisesti kestävän arkkitehtuurin kriteerien kriittinen tarkastelu ovat kirjan keskeisiä teemoja. Kansainvälisesti liikkuvana opettajana ja suunnittelijana Pallasmaalla on kyky yhdistää näkökulmia laajasti. Nostaessaan esiin niin tekijän kuin kokemuksenkin kirjoitukset ovat tärkeä ja ajankohtainen kannanotto arkkitehtuurin ja taiteen keskusteluihin. Kohtaamisia tarjoaa esseitä kaikille, joita kiinnostavat arkkitehtuurin, miljöön, suunnittelun, taiteen ja taidekasvatuksen kysymykset.

”Vaikka arkkitehtuuria pidetään ensikädessä visuaalisena taiteenalana, kohtaamme tilat, paikat, rakennukset ja maiseman aina moniaistisesti. […] kohtaamme sen samanaikaisesti kaikilla aisteillamme ja elämme sen osana eksistentiaalista maailmaamme, emme itsemme ulkopuolella olevana objektina tai kuvana.”
Esseestä "Aistien maisema"

Juhani Pallasmaa (s. 1936) on suomalainen arkkitehti. Hän on ollut taiteilijaprofessorina vuosina 1983–-1988 ja toiminut Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorina 1992-–1997. Pallasmaa on julkaissut lukuisia arkkitehtuuria ja arkkitehtuurin teoriaa käsitteleviä kirjoituksia ja toiminut näyttelyarkkitehtina. Hänen töistään tunnetuimmat ovat Rovaniemen taidemuseo ja Suomen Ranskan-instituutin muutostyöt (1990, yhdessä Rolan Schweitzerin kanssa).

Pro&Contra perustettiin 2013 kirjakustannusprojektiksi tarkoituksena saattaa suomen kielelle muutama teos, jotka muutoin olisivat jääneet suomalaisen kustannuspolitiikan katveeseen. Hanketta päätettiin 2014 jatkaa ntamon kanssa  Pro&Contran nimeä kantavana kirjasarjana.

Hinta
26,00 €

ntamo, Helsinki 2014. 135 × 215 mm, 192 s. ISBN 978-952-215-557-3. Paperikantinen. Ulkoasu Juhani Pallasmaa / Anna Kaila. Kannen kuva Juhani Pallasmaa, ovenvetimien mallikappaleita, 1995, valettua pronssia 1995 (kuva Rauno Träskelin). OVH eur 33,00; verkkohinta ntamo.net-hinta 26,00.

Ostoskorisi

Ostoskorisi on tyhjä

Yhteensopivat

Samankaltaiset